Sevagram Verwenzorgprijs

De Raad van Bestuur van Sevagram schrijft twee keer per jaar een verwenzorgprijsvraag uit om haar medewerkers te stimuleren om, binnen een bepaald thema, met een origineel en bijzonder Verwenzorgidee te komen. De beste ideeën winnen de Sevagram Verwenzorgprijs en krijgen een mooi geldbedrag om hun idee te realiseren. Dit kan zij realiseren dankzij de steunstichting mevrouw J. Jacobs-Boele.

Samenstelling jury Sevagram Verwenzorgprijs

  • Joke Zwanikken-Leenders, landelijke verwenzorgambassadeur

  • Til Slagmolen, bestuurslid steunstichting mevrouw J.Jacobs-Boele

  • Judith Kochen, hoofd P&O AZL

  • Marion Schmitz, manager Communicatie Sevagram en Verwenzorg ambassadeur Sevagram

Testimonial Til Slagmolen

slagmolen"Op de eerste plaats wil ik me graag inzetten voor de medemens. Daarbij vind ik Verwenzorg nodig, omdat de cliënt op deze manier extra aandacht krijgt en zijn dagelijkse patroon onderbroken wordt. Deze prikkels hebben zeker een positieve invloed op het functioneren van de cliënten. Het is erg leuk om te zien aan de hand van de originele ideeën met hoeveel inzet de medewerkers bezig zijn om iets extra's te doen voor hun clienten. Het versterkt daarbij de band tussen de medewerkers als zij bijvoorbeeld tijdens de in ontvangstname van hun cheque in St. Gerlach samen de inhoud van hun gewonnen prijs delen. Verder ben ik graag verbonden met Sevagram en door mijn bestuurszetel bij de stichting Mevrouw J. Jacobs Boele kom ik geregeld met veel Sevagrammers in contact. Het contact met deze mensen spreekt me erg aan."

 


Testimonial Judith Kochen


"judith-2013Ik zit in de Verwenzorgjury, omdat ik het belangrijk vind dat we goed moeten omgaan met degenen die afhankelijk van ons zijn en dat we ervoor moeten zorgen dat zij hun waardigheid kunnen behouden. En dat geldt wat mij betreft zowel naar mensen als naar dieren toe.
Verwenzorg is een uitstekend middel om daaraan bij te dragen."